Услуги


COPERNICUS DATA AND INFORMATION ACCESS SERVICES OPERATIONS (DIAS)

SUPPORT TO THE SOUTH EAST EUROPEAN (SEE) RISK & TERRITORY & RESOURCES MANAGEMENT OPERATIONAL CAPACITY

Support to Regional Resilience - South East European (SEE) and Black Sea Risk & Territory& Resources resilient management operational capacity.

Данни по програма КОПЕРНИКУС (COPERNICUS) на ЕК и информоцаионни услуги – потребителски продукти и услуги в подкрепа на стратегическо планиране и модели за превенция.

(under development)

За по-голяма яснота, моля вижте и тези сайтове:
  Google Earth Engine
  Copernicus Product Portfolio access tool
  Group on Earth Observation


RiskMan

RiskMan

RiskMan представлява Интернет-базиранa система за регистрация, визуализация и ползване на данни и анализи с RkFMEA метода за мониторинг и превантивно ресурсно управление на риска от природни бедствия и се разработва по проект, иницииран от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) - сега Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения. Системата е разработена от група експерти от различни организации под координацията на Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция - АУРЕ с участието на няколко партньора. Системата RiskMan позволява събирането и обобщаването по райони на данни за риска и тенденцията за промяната на риска от различни кризисни събития, като напр. природни бедствия - наводнения, горски пожари, земетресения, свлачища, засушаване, и др. Събраните данни за зони на поражение и за поддръжка на технически съоръжения (като мостове, диги, укрепвания и др.) се обобщават и автоматично се изчисляват факторите на риска от определено природно бедствие за дадено кметство, община и област. Получените резултати се използват за изготвяне на географски карти на риска от това бедствие за съответната територия.

На сайта www.riskbg.org ще намерите информация за проекта и партньорите по него, за системата RiskMan, както и полезни връзки, ресурси и контакти.

  Брошура отностно услугата „RiskMan“

SPOT Maps - България

SpotMaps - България

„SPOT Maps - България“ e eдин от резултатите на Българо-Френския проект – БУЛГАРИСК, свързан с приложението на спътникови изображения за управление на риска от природни бедствия като наводнение и горски пожари, както и замърсяване на крайбрежни води е създаване и въвеждане в експлоатация на интернет базирана система със спътникови изображения на територията на България, с разделителна способност 2,5 метра. Тази услуга е в подкрепа на изискванията, поставени от директива 2007/02/ЕО – INSPIRE и е в изпълнение на заложените пилотни задачи и приоритети по Европейската програма за земно наблюдение – Глобален мониторинг на околна среда и сигурност (ГМОСС).

Системата е достъпна на следния адрес - www.spotmapstore.com/bg, като след съответната регистрация, потребителят може да ползува предложените услуги.

  Брошура отностно услугата „SPOT Maps - България“

НАГОРЕАдрес:

ул. "Кокиче" 9,
София, 1164, България
Тел +359 2 470 9075
Тел +359 2 470 9672
Факс +359 2 470 9075
Въпроси и предложения на е-mail:
office@asde-bg.org


Връзки

Новини

Март 2018

Участие на АУРЕ / РЕСАК в работна среща по проект DARWIN в Линкьопинг, Швеция
Представител на АУРЕ / РЕСАК участва в третата работна среща (6-8 март 2018) на “Общността на практикуващите” по проект DARWIN.

Още . . .

Декември 2017

Регионални мрежи за интегрирано управление на риска и териториите
Оперативен капацитет за наблюдение на Земята, подкрепа за DRR & DRM и редовен мониторинг на промените, ASDE-Екорегиони в сътрудничество с партньори в Българският Информационен Офис по GMES/COPENICUS - BIOG.

Още . . .

Юни 2017

Съобщение, във връзка със Сдружение „СОХА“
Сдружение „СОХА“, във връзка с изготвяне на ОУПО Сухиндол, публикува годишния си финансов отчет за изтеклата 2016 г.

Още . . .

Февруари 2017

НАГРАДА от Научен Клуб на КУВЕЙТ
Управителният Съвет на АУРЕ-ЕКОРЕГИОНИ, поздравява експертния колектив - Владислав Христов, Венко Бешков и Петко Петков (член на УС на АУРЕ-ЕКОРЕГИОНИ), които получиха сертификат бронзов медал на 9-тия Международен Панаир за Иновации в Близкия изток.

Още . . .

Февруари 2017

SUPPORT TO THE SOUTH EAST EUROPEAN (SEE) RISK & TERRITORY & RESOURCES MANAGEMENT OPERATIONAL CAPACITY
Copernicus Data and Information Access Services Operations – user-oriented products and services

Още . . .

Март 2016

ЗА ДОСТОВЕРНОСТ, СЪВМЕСТИМОСТ И ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ
На основата на натрупания опит и оперативен капацитет по европейски и национални научно-приложни конкурси и програми АУРЕ, в съдружие с партниращи организации, предлага следната услуга на държавната администрация и българските общини: Сравнение на верността на цифрови карти, по отношение на някои аспекти на тематичната и графичната информация – кадастър и карти за възстановена собственост (КВС).
Още . . .

Март 2016

ОБЩЕСТВЕНА МЕДИЯ „ЕКОВИЗИЯ“
Обществена кабелна телевизия за активизиране на гражданското участие, деловите среди и местните власти в процесите на евроинтеграция....
Още . . .

Март 2016

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!
От името на сплотения колектив на АУРЕ, пожелаваме на всички приятели и колеги здраве и щастие!
Като потомствени европейци(да не забравяме, че първоначално името Европа се е употребявало само за Балканския полуостров) и отчитайки холандското шестмесечно председателство...
Още . . .