Програма общоевропейски проблеми


За по-лесна и бърза навигация, моля използвайте менюто в дясно

Интегрирано управление на риска и сигурността


Интегрирано управление на риска и сигурността от природни бедствия


Интегрирано управление на риска за човешкото здраве

Инициатива и нови подходи в изследването на биотехнологично-значими микроорганизми и растителни екстракти за приложение на неинвазивни методи за комплементарна диагностика

Общата статистика на резултатите, регистрирани през последните години в областта на лечебните растения (билки) и пробиотиците, както и анализът им показват все по-засилен интерес на хората към тях . Те са природни продукти с меки или без странични действия при приложението им. Това поставя нови научни предизвикателства пред модерните биотехнологии. Продиктувани са както от нарастващите икономическите показатели отразяващи търсенето на натурални фитофармацевтични, козметични и фитотерапевтични продукти, които се увеличават с всяка изминала година, така и от новите научни постижения.

Един от новите подходи за диагностика и превенция за управление на риска за човешкото здраве е методът Електро-акупунктура по Фол (ЕАФ)

Методът Електро-акупунктура по Фол е основан на измерване на специфичното съпротивление на кожата в акупунктурните точки посредством Фол апарат. Всеки Фол апарат е един чувствителен волтметър (или амперметър или омметър). Пациентът държи пасивния електрод (катод) в едната си ръка, а акупунктурните точки се тестват чрез контакт с другия електрод (анод). Апаратът може да бъде цифров или аналогов, разграфен от 1 до 100, както е предложено от д-р Фол.Измерванията са безболезнени и силата на тока от порядъка на микроампери е толкова минимална, че никой не може да бъде увреден от нея. Меридианите трябва да се тестват от двете страни на тялото: лява и дясна. Много често възниква голяма разлика при измерванията отляво и отдясно и това изисква специално внимание.

Електродермалният скрининг е метод за индивидуално, неинвазивно откриване на здравословни дисбаланси, използван както за профилактика така и за изследване на медикаменти.

В по-малка степен се използва за терапия. Той е комплементарен метод за диагностика. Основава се върху измерването на електропроводимостта на биологично активни точки, съответстващи на различните органи, структури и системи на организма.

Особено важен е медикаментозният тест, който се състои във въвеждането в измерителната верига на съответен медикамент, хомеопатичен, алопатичен, пробиотичен или фитопрепарат. При благоприятен терапевтичен отговор, измерването се установява в рамките на нормалните стойности, което е резултат на модулирания сигнал на диагностичния ток от електромагнитните колебания на медикамента, който в случая се разглежда като източник на осцилации, способни да предизвикат явлението резонанс.


Възможности на метода електро-акупунктура по Фол:

  • Бърза оценка на функционалното състояние на всеки орган или тъканна система;
  • Откриване и диагностика на латентни инфекциозни или други патогенни огнища и определяне на тяхното въздействие както на отделни органи и системи, така и на цялостното състояние на организма;
  • Превантивна диагностика на доклинични състояния;
  • Tестване на медикаментите, веднага след изследването, чрез което се извършва подбор на лекарствени препарати, включително и определяне на тяхната съвместимост и дозировка преди приемането им;
  • Възможност за назначаване на най-подходяща терапия;
  • Възможност за бърз и точен контрол на ефективността от фармакологично или друго лечение
  • Измерванията в БАТ на д-р Фол, могат също да послужат като комплементарен диагностичен метод заедно с тези от класическата акупунктура.
  • Определя се препарат за лечение, строго индивидуално, за всеки пациент;
  • Иновативни методики за определяне на щамове млечно-кисеки бактерии (МКБ), които могат да се комбинират с фитоекстракти;
  • Създаването на нови подходи в изследването на биотехнологичнозначими микроорганизми и растителни екстракти.


Устойчиво управление на територия и ресурси


България – връзката Изток – Запад


НАГОРЕ
Адрес:

ул. "Кокиче" 9,
София, 1164, България
Тел +359 2 470 9075
Тел +359 2 470 9672
Факс +359 2 470 9075
Въпроси и предложения на е-mail:
office@asde-bg.org


Връзки