Програмна визия


За по-лесна и бърза навигация, моля използвайте менюто в дясно

В края на месец юли, 2019г. бе публикуван документа – ПОЛИТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА СЛЕДВАЩАТА ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ 20019-2024 (POLITICAL GUIDELINES FOR THE NEXT EUROPEAN COMMISSION 2019-2024) от г-жа Урсула фон Лайден – кандидат за поста Президент на Европейската Комисия. Той може да бъде намерен на следния адрес:

https://ec.europa.eu


Като гражданско сдружение в обществена полза с приоритети „Устойчиво Развитие“ и „Евроинтеграция“, АУРЕ-ЕКОРЕГИОНИ, си постави задачата да актуализира своята програмна визия и възможните пътища и решения, за постигане на поставените цели.

Наименованието на публикувания документ – „Съюз, който се стреми към повече“ (A Union that strives for more), за нас означава призив за открита дискусия - Към какво се стреми Съюза?

Е, ние ще представим нашите идеи само по някои направления, по които имаме своите скромни експертни мнения и предложения, като:


ПРОГРАМА ОБЩОЕВРОПЕЙСКИ ПРОБЛЕМИ, която обобщава редица тематични под-програми, като:

  • Интегрирано управление на риска и сигурността
  • Устойчиво управление на територия и ресурси
  • България – връзката Изток – Запад

и други

Отделно са изведени и някои специфични тематични програми, като:

ПРАВНА ПРОГРАМА

ПРОГРАМА „УСТОЙЧИВА БЪЛГАРИЯ“е

ИСТОРИЧЕСКИ И ТЕМАТИЧНИ АНАЛИЗИ/МНЕНИЯ

КАРТЕН АРХИВ


НАГОРЕ
Адрес:

ул. "Кокиче" 9,
София, 1164, България
Тел +359 2 470 9075
Тел +359 2 470 9672
Факс +359 2 470 9075
Въпроси и предложения на е-mail:
office@asde-bg.org


Връзки