Партньори

Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция - Екорегиони /АУРЕ/ си партнира с многобройни български и чуждестранни компании и организации. Важни български партньори са държавните институции, действащи както на национално, така и местно ниво.

Български партньори

Министерски Съвет на Република България
Министерство на външните работи
Министерство на околната среда и водите
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на труда и социалната политика
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"
Столична община
Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК
Български информационен офис за ГМОСС
Сдружение "Алианс за околна среда"
Българска академия на науките
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Университет за национално и световно стопанство

Чуждестранни партньори

European Commission
Joint Research Center (JRC)
JRC - Institute for Environment and Sustainability (IES)
JRC - Institute for the Protection and Security of the Citizen (IPSC)
Fraunhofer Center for Central and EastEurope, Leipzig, GERMANY
Ministerium fuer Umwelt, laendlichen Raum und Verbraucherschutz
Cedim AG
Romanian Space Agency
Aristotle University of Thessaloniki
University of the West of England
Institut "Jozef Stefan" (IJS)
Centrum Badan Kosmicznych
Asian Institute of Technology
GeoVille
Centro de Estudios Ambientales
Astrium
e-GEOS
European Space Imaging

НАГОРЕ
Адрес:

ул. "Кокиче" 9,
София, 1164, България
Тел +359 2 470 9075
Тел +359 2 470 9672
Факс +359 2 470 9075
Въпроси и предложения на е-mail:
office@asde-bg.org


Връзки

Новини

Март 2021

Годишнина от героичната саможертва на българския летец Димитър Списаревски
Наскоро, отново бе отбелязана годишнина от героичната саможертва на българския летец Димитър Списаревски (Спайч). Както е известно, „през есента на 1943 година започват вражеските бомбардировки над София, а Списаревски принудително стои на земята. Той посещава ...

Още . . .

Януари 2021

Консорциум, в който участва АУРЕ-ЕКОРЕГИОНИ, спечели проект по Европейска програма - Хоризонт 2020
Агенцията за Устойчиво Развитие и Евроинтеграция-ЕКОРЕГИОНИ съвместно със Столична община, дирекция „Аварийна помощ и превенция“ ще изпълнява проект „ХАРМОНИЯ Call: H2020-LC-CLA-2018-2019-2020“, по Европейската програма за научни изследвания и иновации - Хоризонт 2020...

Още . . .

Октомври 2020

Предложение на АУРЕ-Екорегиони за проект по Програма СОФИЯ ИЗБИРА на Столична община
Агенцията за Устойчиво Развитие и Евроинтеграция-ЕКОРЕГИОНИ подаде предложение за проект по Програма СОФИЯ ИЗБИРА на Столична община. Темата на проекта е визуализация на стара СЕРДИКА от 3-6 век от н.е. – съвпадаща със съвременния градски център...

Още . . .

Юли 2019

Участие на АУРЕ в сборен доклад на DRMKC - Науката за Управление на Риска от Бедствия 2020: действайки днес, защитаваме утре (Science for DRM 2020: acting today, protecting tomorrow)
Агенцията за Устойчиво Развитие и Евроинтеграция-ЕКОРЕГИОНИ е активен партньор на службата за наука и знание на Европейската комисия – Генерална Дирекция „Обединен Изследователски Център“ (Joint Research Center-JRC). От 2005г. въз основата на подписано от двете страни споразумение са осъществени...

Още . . .

Май 2019

УЧАСТИЕ НА АУРЕ-ЕКОРЕГИОНИ В СИМПОЗИУМ, ОРГАНИЗИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОСМИЧЕСКА АГЕНЦИЯ - ESA LIVING PLANET SYMPOSIUM, МИЛАНО, ИТАЛИЯ, 13-17.05.2019
В рамките на симпозиума, организиран от Европейската Космическа Агенция ESA Living Planet Symposium, Милано, Италия, 13-17.05.2019, тематичен постер на АУРЕ-ЕКОРЕГИОНИ бе одобрен и включен за представяне в програмата на събитието.

Още . . .

Март 2018

Участие на АУРЕ / РЕСАК в работна среща по проект DARWIN в Линкьопинг, Швеция
Представител на АУРЕ / РЕСАК участва в третата работна среща (6-8 март 2018) на “Общността на практикуващите” по проект DARWIN.

Още . . .

Декември 2017

Регионални мрежи за интегрирано управление на риска и териториите
Оперативен капацитет за наблюдение на Земята, подкрепа за DRR & DRM и редовен мониторинг на промените, ASDE-Екорегиони в сътрудничество с партньори в Българският Информационен Офис по GMES/COPENICUS - BIOG.

Още . . .