Партньори

Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция - Екорегиони /АУРЕ/ си партнира с многобройни български и чуждестранни компании и организации. Важни български партньори са държавните институции, действащи както на национално, така и местно ниво.

Български партньори

Министерски Съвет на Република България
Министерство на външните работи
Министерство на околната среда и водите
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на труда и социалната политика
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"
Столична община
Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК
Български информационен офис за ГМОСС
Сдружение "Алианс за околна среда"
Българска академия на науките
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Университет за национално и световно стопанство

Чуждестранни партньори

European Commission
Joint Research Center (JRC)
JRC - Institute for Environment and Sustainability (IES)
JRC - Institute for the Protection and Security of the Citizen (IPSC)
Fraunhofer Center for Central and EastEurope, Leipzig, GERMANY
Ministerium fuer Umwelt, laendlichen Raum und Verbraucherschutz
Cedim AG
Romanian Space Agency
Aristotle University of Thessaloniki
University of the West of England
Institut "Jozef Stefan" (IJS)
Centrum Badan Kosmicznych
Asian Institute of Technology
GeoVille
Centro de Estudios Ambientales
Astrium
e-GEOS
European Space Imaging

НАГОРЕАдрес:

ул. "Кокиче" 9,
София, 1164, България
Тел +359 2 470 9075
Тел +359 2 470 9672
Факс +359 2 470 9075
Въпроси и предложения на е-mail:
office@asde-bg.org


Връзки

Новини

Декември 2017

Регионални мрежи за интегрирано управление на риска и териториите
Оперативен капацитет за наблюдение на Земята, подкрепа за DRR & DRM и редовен мониторинг на промените, ASDE-Екорегиони в сътрудничество с партньори в Българският Информационен Офис по GMES/COPENICUS - BIOG.

Още . . .

Юни 2017

Съобщение, във връзка със Сдружение „СОХА“
Сдружение „СОХА“, във връзка с изготвяне на ОУПО Сухиндол, публикува годишния си финансов отчет за изтеклата 2016 г.

Още . . .

Февруари 2017

НАГРАДА от Научен Клуб на КУВЕЙТ
Управителният Съвет на АУРЕ-ЕКОРЕГИОНИ, поздравява експертния колектив - Владислав Христов, Венко Бешков и Петко Петков (член на УС на АУРЕ-ЕКОРЕГИОНИ), които получиха сертификат бронзов медал на 9-тия Международен Панаир за Иновации в Близкия изток.

Още . . .

Февруари 2017

SUPPORT TO THE SOUTH EAST EUROPEAN (SEE) RISK & TERRITORY & RESOURCES MANAGEMENT OPERATIONAL CAPACITY
Copernicus Data and Information Access Services Operations – user-oriented products and services

Още . . .

Март 2016

ЗА ДОСТОВЕРНОСТ, СЪВМЕСТИМОСТ И ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ
На основата на натрупания опит и оперативен капацитет по европейски и национални научно-приложни конкурси и програми АУРЕ, в съдружие с партниращи организации, предлага следната услуга на държавната администрация и българските общини: Сравнение на верността на цифрови карти, по отношение на някои аспекти на тематичната и графичната информация – кадастър и карти за възстановена собственост (КВС).
Още . . .

Март 2016

ОБЩЕСТВЕНА МЕДИЯ „ЕКОВИЗИЯ“
Обществена кабелна телевизия за активизиране на гражданското участие, деловите среди и местните власти в процесите на евроинтеграция....
Още . . .

Март 2016

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!
От името на сплотения колектив на АУРЕ, пожелаваме на всички приятели и колеги здраве и щастие!
Като потомствени европейци(да не забравяме, че първоначално името Европа се е употребявало само за Балканския полуостров) и отчитайки холандското шестмесечно председателство...
Още . . .

Август 2015

ПЛИСКА - РАЗМЕРЪТ Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ!
Това лято, археологическите разкопки в Плиска, появата на вода в кладенеца в Голамата базилика и широко-оповестените в средствата за масова информация поливни ритуали, предизвикаха много разнопосочни мнения.
Няма да коментираме или тълкуваме споделени пророчески визии, нито ще оспорим правото на всеки народ да опазва и възстановява своята материална памет.
Наред с това, обаче не можем да не вземем отношение по принципни исторически доказани факти.
Ние твърдим, че незаслужено се оспорват мащабите на цивилизованост на старите българи, достигнато величие и значимост за съвременната Европейска цивилизация.
Още . . .

Май 2015

Университета за национално и световно стопанство (УНСС) организира Международната конференция за бедствия и управление на извънредни ситуации (ICNDEM 2015), която ще се проведе от 04ти до 06ти Ноември 2015 в УНСС, София, България.
Още . . .


Университета за национално и световно стопанство (УНСС) организира Пета Международна конференция по прилагането на информационните и комуникационни технологии и статистика в икономиката и образованието (ICAICTSEE-2015), която ще се проведе oт 13ти до 14ти Ноември 2015 в УНСС, София, България.
Още . . .


Връзка към Информационната система "SmartCover" и съпътстващата я архитектура
Предоставяме достъп Информационната система SmartCover и съпътстващата я архитектура, която предоставя услуги, основани на пространствени данни в уеб-гис среда. SmartCover е уникална за България и за Европейския Съюз...
Още . . .