Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция - Екорегиони
ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ – ОБЕДИНЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ-ЕКОРЕГИОНИ

За повече информация . . .

Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция - Екорегиони /АУРЕ/ е неправителствена организация с идеална цел. Тя работи в партньорство с държавната администрация, общините и граждански организации в прилагане на приоритетите на Програма ДНЕВЕН РЕД /АГЕНДА/ 21 на ООН, на Стратегията за устойчиво развитие на Европейския Съюз, на дългосрочните национални и обществени интереси на българската нация и в подкрепа на успешното интегриране на Република България в Европейския Съюз.

АУРЕ-ЕКОРЕГИОНИ е една от първите научно-приложни организации в Европейския съюз, която прилага повече от 10 години методиката на ООН-ФАО – Land Cover Classification System 2 и основания на нея световен стандарт ISO 19144-2 – Географска информация Класификационни системи – Част 2: Мета език за Земно покритие (LCML).

За повече информация . . .


Основни задачи

 • Въвеждане на Единна национална база пространствени данни и интегрирано управление на територия, население и ресурси, като основа на устойчивото развитие и стратегическо планиране;
 • Въвеждане на добри практики за развитие на гражданското общество, включително подкрепа и участие в разработване и прилагане на общинска и регионална политика за устойчиво развитие, в София и други градове в България;
 • Местен Модел за Устойчиво развитие и Евроинтеграция - Екозона "София-Изток", неговото развитие за региона на град София, както и на съпътстващи пилотни проекти, в рамките на приоритетите на 6-та и 7-ма рамкови програми на Европейския съюз;
 • Подкрепа и участие в развитието на евроинтеграционния процес на местно ниво и международното сътрудничество за изграждане на информационното общество и съпътстващи научно-приложни инициативи;
 • Изграждане на Регионален Информационен Център, и ГИС основано управление на т.н. модел "ЕКОЗОНА", за град София, региона и други градове;
 • Трансфер и разпространение на познания и умения по въвеждане на екологосъобразни и енергоефективни иновационни технологии;
 • Подготовка и развитие на инвестиционни инструменти и мониторингови механизми, в подкрепа на целите на устойчивото развитие и процеса на интеграция в Европейския Съюз.

Управителен съвет

 • Aсен Дюлгеров - председател
 • Кристиян Миленов - изп. директор
 • Емил Кало
 • Петко Петков

Отчетна дейност


ОДИТИРАН ОТЧЕТ ЗА 2016 г.Защита на личните данни

Задължителна информация по защита на личните данни в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) можете да намерите ТУК


Адрес:

ул. "Кокиче" 9,
София, 1164, България
Тел +359 2 470 9075
Тел +359 2 470 9672
Факс +359 2 470 9075
Въпроси и предложения на е-mail:
office@asde-bg.org


Връзки

Новини

Октомври 2020

Предложение на АУРЕ-Екорегиони за проект по Програма СОФИЯ ИЗБИРА на Столична община
Агенцията за Устойчиво Развитие и Евроинтеграция-ЕКОРЕГИОНИ подаде предложение за проект по Програма СОФИЯ ИЗБИРА на Столична община. Темата на проекта е визуализация на стара СЕРДИКА от 3-6 век от н.е. – съвпадаща със съвременния градски център...

Още . . .

Юли 2019

Участие на АУРЕ в сборен доклад на DRMKC - Науката за Управление на Риска от Бедствия 2020: действайки днес, защитаваме утре (Science for DRM 2020: acting today, protecting tomorrow)
Агенцията за Устойчиво Развитие и Евроинтеграция-ЕКОРЕГИОНИ е активен партньор на службата за наука и знание на Европейската комисия – Генерална Дирекция „Обединен Изследователски Център“ (Joint Research Center-JRC). От 2005г. въз основата на подписано от двете страни споразумение са осъществени...

Още . . .

Май 2019

УЧАСТИЕ НА АУРЕ-ЕКОРЕГИОНИ В СИМПОЗИУМ, ОРГАНИЗИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОСМИЧЕСКА АГЕНЦИЯ - ESA LIVING PLANET SYMPOSIUM, МИЛАНО, ИТАЛИЯ, 13-17.05.2019
В рамките на симпозиума, организиран от Европейската Космическа Агенция ESA Living Planet Symposium, Милано, Италия, 13-17.05.2019, тематичен постер на АУРЕ-ЕКОРЕГИОНИ бе одобрен и включен за представяне в програмата на събитието.

Още . . .

Март 2018

Участие на АУРЕ / РЕСАК в работна среща по проект DARWIN в Линкьопинг, Швеция
Представител на АУРЕ / РЕСАК участва в третата работна среща (6-8 март 2018) на “Общността на практикуващите” по проект DARWIN.

Още . . .

Декември 2017

Регионални мрежи за интегрирано управление на риска и териториите
Оперативен капацитет за наблюдение на Земята, подкрепа за DRR & DRM и редовен мониторинг на промените, ASDE-Екорегиони в сътрудничество с партньори в Българският Информационен Офис по GMES/COPENICUS - BIOG.

Още . . .

Юни 2017

Съобщение, във връзка със Сдружение „СОХА“
Сдружение „СОХА“, във връзка с изготвяне на ОУПО Сухиндол, публикува годишния си финансов отчет за изтеклата 2016 г.

Още . . .

Февруари 2017

НАГРАДА от Научен Клуб на КУВЕЙТ
Управителният Съвет на АУРЕ-ЕКОРЕГИОНИ, поздравява експертния колектив - Владислав Христов, Венко Бешков и Петко Петков (член на УС на АУРЕ-ЕКОРЕГИОНИ), които получиха сертификат бронзов медал на 9-тия Международен Панаир за Иновации в Близкия изток.

Още . . .

Февруари 2017

SUPPORT TO THE SOUTH EAST EUROPEAN (SEE) RISK & TERRITORY & RESOURCES MANAGEMENT OPERATIONAL CAPACITY
Copernicus Data and Information Access Services Operations – user-oriented products and services

Още . . .

Март 2016

ЗА ДОСТОВЕРНОСТ, СЪВМЕСТИМОСТ И ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ
На основата на натрупания опит и оперативен капацитет по европейски и национални научно-приложни конкурси и програми АУРЕ, в съдружие с партниращи организации, предлага следната услуга на държавната администрация и българските общини: Сравнение на верността на цифрови карти, по отношение на някои аспекти на тематичната и графичната информация – кадастър и карти за възстановена собственост (КВС).
Още . . .

Март 2016

ОБЩЕСТВЕНА МЕДИЯ „ЕКОВИЗИЯ“
Обществена кабелна телевизия за активизиране на гражданското участие, деловите среди и местните власти в процесите на евроинтеграция....
Още . . .