Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция - Екорегиони


Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция - Екорегиони /АУРЕ/ е неправителствена организация с идеална цел. Тя работи в партньорство с държавната администрация, общините и граждански организации в прилагане на приоритетите на Програма ДНЕВЕН РЕД /АГЕНДА/ 21 на ООН, на Стратегията за устойчиво развитие на Европейския Съюз, на дългосрочните национални и обществени интереси на българската нация и в подкрепа на успешното интегриране на Република България в Европейския Съюз.

Основни задачи

 • Въвеждане на Единна национална база пространствени данни и интегрирано управление на територия, население и ресурси, като основа на устойчивото развитие и стратегическо планиране;
 • Въвеждане на добри практики за развитие на гражданското общество, включително подкрепа и участие в разработване и прилагане на общинска и регионална политика за устойчиво развитие, в София и други градове в България;
 • Местен Модел за Устойчиво развитие и Евроинтеграция - Екозона "София-Изток", неговото развитие за региона на град София, както и на съпътстващи пилотни проекти, в рамките на приоритетите на 6-та и 7-ма рамкови програми на Европейския съюз;
 • Подкрепа и участие в развитието на евроинтеграционния процес на местно ниво и международното сътрудничество за изграждане на информационното общество и съпътстващи научно-приложни инициативи;
 • Изграждане на Регионален Информационен Център, и ГИС основано управление на т.н. модел "ЕКОЗОНА", за град София, региона и други градове;
 • Трансфер и разпространение на познания и умения по въвеждане на екологосъобразни и енергоефективни иновационни технологии;
 • Подготовка и развитие на инвестиционни инструменти и мониторингови механизми, в подкрепа на целите на устойчивото развитие и процеса на интеграция в Европейския Съюз.

Управителен съвет

 • Aсен Дюлгеров - председател
 • Кристиян Миленов - изп. директор
 • Емил Кало
 • Иван Филипов
 • Петко Петков

НАГОРЕАдрес:

ул. "Кокиче" 9,
София, 1164, България
Тел +359 2 470 9075
Тел +359 2 470 9672
Факс +359 2 470 9075
Въпроси и предложения на е-mail:
asde@online.bg


Връзки

Новини

Октомври 2014

Месечен бюлетин за URBAN-API, Април, 2014 година
Предоставяме достъп до Месечния бюлетин за URBAN-API, 7РП на ЕС, с давност от Април, 2014 г.

Още . . .

Август 2014

ОБЯВА ЗА РАБОТА към Клъстер Иновационни и Екологични Технологии – „Зелено Строителство и ВЕИ”
КЛЪСТЕРА стартира процедура за подбор на персонал в рамките на изпълнение на проект на проект BG161P0003-2.1.04 “Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.
Краен срок за подаване на документи: до 27.08.2014 г.

Още . . .

Януари 2014

Поздравително писмо и плакет-награда от JRC получи АУРЕ, отнонсно награда за най-добрър плакат във Вилнюс
На 19-та ежегодна конференция, организирана във Вилнюс, Литва, от Европейската комисия – European Commission DG JRC-IES – MARS UNIT, на тема „НОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА“, АУРЕ получи поздравително писмо и плакет-награда за най-добър постер.

Още . . .

Декември 2013

АУРЕ и РЕСАК бяха наградени на 19-та ежегодна конференция MARS "Ново управление и контрол на Общата селскостопанска политика", проведена във Вилнюс, Литва
На 3 и 4 декември 2013 г. в гр. Вилнюс, Литва бе проведена 19-та конференция MARS, организирана от Обединения изследователски център към ЕК (JRC) и литовската разплащателна агенция (NMA).

Още . . .

Октомври 2013

Проведено обучение на експерти от областните администрации и партньори по Работен пакет 3 по проект Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничната зона Румъния-България по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013.
На 21.10.2013 в обучителния център на АУРЕ бе проведено партньорска работна среща на тема "Обучение по разработване на общи ресурси за териториално планиране, анализ и стратегии"

Още . . .

Август 2013

Покана за участие на български фирми в мебелното изложение SICAM в Порденоне, Италия, 15-18 октомври 2013
В рамките на проект ID:WOOD се подпомага участието на български МСП – производители на мебели и компоненти за тях в изложението SICAM в Порденоне, Италия от 15 до 18 октомври т.г. и на бизнес форума за изграждане на международна клъстърна мрежа на проекта на 16 октомври 2013 г.

Още . . .

Юли 2013

АУРЕ разшири обхвата на "Риск Наблюдател" с още един вид съобщения за бедствия - "Силен вятър".

Още . . .

Юли 2013

АУРЕ стана партньор по програмата за борба с климатичните промени на Европейската комисия
АУРЕ вече е партньор, подкрепя и ще подпомогне програмата на Европейската комисия - "Свят, който харесваш, с климат, който харесваш".

Още . . .

Април 2013

АУРЕ подписа с Европейската космическа агенция лицензионно споразумение за регистриран потребител на GMES Space Component Data Access
GMES Space Component (GSC) Data Access системата е интерфейс за достъп до продуктите от дистанционното наблюдение на Земята от космическия компонент на програмата ГМООС. Общия капацитет на състемата разчита на редица Европейски мисии и постоянно се разраства с нови такива.

Още . . .


"Състезание за градската земя" - Среща по европейски проект "Urban nexus", Гьотеборг, Щвеция
На 10ти и 11ти април 2013 г. на брега на река Гота се проведе среща по проект Urban-Nexus (7РП) под мотото „Състезание за градската земя“.

Още . . .